S&P

UTBILDNING FÖRETAG

Att skriva projektansökan,  En dags utbildning

Att skriva en ansökan och söka projektfinansiering ur Svenska fonder & stiftelser är betydligt enklare process än att söka projektmedel från EU. Vi utbildar dig och guidar hela vägen från idé till färdig ansökan. 


Du lär dig hur du skriver och var du hittar fonder & stiftelserna och vad som gör skillnaden och ökar chanserna till beviljad ansökan.

Företagsförening / Nätverk/ Samverkan. se erbjudande nedan.

En dags intensivutbildning.

Att skriva projektansökan
I utbildningen ingår:

 • utvecklande av projektidé
 • ändamålsvinkling av projektidé
 • Hitta rätt fonder/stiftelser eller EU medel att söka
 • att skriva projektansökan
 • kunskap om ansökningsprocessen för större chans till  beviljade medel
 • personlig feedback till färdig ansökan
 • kursbok, material & fika 
 • Möte/koppling med andra företag/idéer


Pris: 4 800 kr
            ex moms

Kurs rubriker:

 • Historik
 • Utveckling/egenskaper entreprenören & företaget.
 • Vission entreprenör & företag
 • SMARTa mål
 • Benchmark & omvärldsanalys
 • Ändamål, behovs & kundanalyser
 • Hitta rätt fond & stiftelse/genomgång av databaser.
 • Projektplan, med bakgrund, syfte & mål
 • Nuläge, avgränsning, indikatorer.
 • Organsiation, kommunikation & nätverk.
 • Aktivitetsplan, AP & Gantt
 • Budget
 • Swot, risk intressentanalyser.
 • Miljö, spridning & jämstäldhetsplaner.
 • Att skicka in ansökan som gör skillnad.

Kontakta oss vi har fler erbjudande.

Tjäna  nästan "passiva" pengar till företaget !
hör av er så berättar vi mer.

utbildning, projektfinansiering

BOKA UTBILDNING.