S&P

UTBILDNING FÖR FÖRENING

projektfinansiering för föreningar
projektfinansiering för föreningar

Att skriva en ansökan och söka projektfinansiering ur Svenska fonder & stiftelser är betydligt enklare process än att söka projektmedel från EU. Vi utbildar dig och guidar hela vägen från idé till färdig ansökan. 

Du lär dig hur du skriver och var du hittar fonder & stiftelserna och vad som gör skillnaden och ökar chanserna till beviljad ansökan.
 Vi tillhandahåller utbildningar hos oss på Arkipelagens företagscenter i Göteborger eller så kommer vi till er . 

Allt material material ingår för att kunna skapa en komplett ansökan.  Kursen hålls i antingen en heldag eller två halvdagar. 

1 dags intensivutbildning för föreningar.
Att skriva projektansökan
I utbildningen ingår:

 • utvecklande av projektidé
 • ändamålsvinkling av projektidé
 • hitta rätt fonder/stiftelser
 • att skriva projektansökan
 • kunskap om ansökningsprocessen för större chans till  beviljade medel
 • personlig feedback till färdig ansökan
 • kursbok, material & fika 
 • Möte/koppling med andra företag/idéer


Pris: 3 900 kr ex moms  ( min 8 delt)

Förbund / Distrikt / Samverkan.

Alla förbund/distrikt /kluster erbjuds ett mycket förmånligt pris när vi samverkar.

Ni som arrangör bjuder in, står för lokal & fika.
min 10 max 25 deltagare 

tillkommer: moms, resor samt ev. boende
( boende om längre än 20 mil fr. Gbg)

Kurs rubriker:

 • Historik
 • Utveckling/egenskaper entreprenören & företaget.
 • Vission entreprenör & företag
 • SMARTa mål
 • Benchmark & omvärldsanalys
 • Ändamål, behovs & kundanalyser
 • Hitta rätt fond & stiftelse/genomgång av databaser.
 • Projektplan, med bakgrund, syfte & mål
 • Nuläge, avgränsning, indikatorer.
 • Organsiation, kommunikation & nätverk.
 • Aktivitetsplan, AP & Gantt
 • Budget
 • Swot, risk intressentanalyser.
 • Miljö, spridning & jämstäldhetsplaner.
 • Att skicka in ansökan som gör skillnad.

 

BOKA UTBILDNING.