Utveckla liten (1)

projektfinansiering

Utbildning
Att skriva projektansökan.

Vi på Utveckla väst är experter inom ansökningar till EU-program och svenska fonder och stiftelser.
I våra utbildningar till förening och företag lär vi er allt från idé till färdig ansökan.

Att skriva ansökan Företag/Förening

Att skriva en ansökan och söka projektfinansiering ur Svenska fonder & stiftelser är betydligt enklare process än att söka projektmedel från EU. Vi utbildar dig och guidar hela vägen från idé till färdig ansökan. 

Du lär dig hur du skriver och var du hittar fonder & stiftelserna och vad som gör skillnaden och ökar chanserna till beviljad ansökan.

BOKA DIN PLATS