Utveckla liten (1)

om oss

Tina & Joacim Pihl

Utbildningar
  • VD och förändringsledare
  • EU-projektsamordnare
  • EU-förändringsledare
  • Beteendeutbildad, KBT steg 2
  • Friskvårdsterapeut


Erfarenheter

  • Vi har vana att leda projekt
  • Utveckla och handleda personalgrupper, företag och organisationer
  • Skapa event
  • Leda utveckling och förändring

Förening & Företags
Utveckling Sverige
FOFUS AB

Affärsidé

Vår affärsidé bygger på att utveckla och hjälpa företag och föreningar att söka projektfinansiering från fonder och stiftelser.
Detta gör vi genom föreläsningar, utbildningar, affärsutveckling och chefshandledning/coaching som vi erbjuder både företag och föreningar.

Vision

Visionen vi som företag har är att samverka. Vi sammanför Sveriges företagare till ett aktivt nätverkande för att nå utveckling. Vi vill koppla samman branscher, produkter och projekt för att senare bli ett ledande företag inom ansökningar av extern finansiering för hållbar tillväxt. 

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på ärlighet och ett starkt kundfokus. Detta skapar vi genom effektiv kundservice och ett innovativt tänkande. 

Kommentarer från kunder

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! 

Vilka möjligheter!

Ni gör något svårt förståligt, intressant och tom. kul.

Jag trodde inte det var möjligt, men jag fick 350 tusen.

Vi nätverkar med:

Vi samverkar med: